DECENTRÁLNE REKUPERAČNÉ JEDNOTKY

Rekuperačný ventilátor (alebo decentrálna jednotka) je zariadenie pre získavanie tepla z odvetrávaného vzduchu. Zároveň má rekuperačný ventilátor za úlohu prívod čerstvého vzduchu a zníženie nákladov za vykurovanie. Moderné rekuperačné jednotky sú navrhované konštrukčne tak, aby v zime nezamŕzali. Rekuperácia sa delí na centrálnu (pre celú domácnosť) a na decentrálnu (každý izba má rekuperátor zvlášť).